GTC

0. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.thebrassyllama.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. A szolgáltató adatai

Név: Horváth Luca e.v.

Székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 40-42

Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 40-42

Műhely címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 40-42

Nyilvántartási szám: 56157727

Adószám: 53614920-1-33

Számlavezető pénzintézet: ERSTE Bank Zrt.

Számlaszám: 11600006-00000000-95765679

Email cím: info@thebrassyllama.com

Telefonszám: +36309953808

2. Alapvező rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2021. 10. hó 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5 A Szolgáltató a 2022. évi XIII. törvény értelmében csak magánszemélyeket szolgálhat ki.

3. A honlapon folytatott tevékenység

Saját készítésű, egyedi tervezésű sárgaréz, alpakka illetve ezüstözött sárgaréz ékszerek, hajtűk forgalmazásával foglalkozunk.

Az ékszerek egyedileg készülnek, ezért kis eltérés előfordulhat a képen látott és a kézhez kapott darab között. Illetve az ásványok színe, mintája is kis mértékben eltérő lehet. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közti különbözőség miatt.

Igyekszünk a lehető legjobb minőségű képeket készíteni, azonban a monitorokon megjelenő esetleges színeltérésekért nem vállalunk felelősséget.

A termékleírásokban bemutatott ásványok gyógyító tulajdonságai feltételezettek. A kristályokkal való holisztikus gyógyítás nem helyettesítheti a szakorvosi ellátást. Webáruházunk nem orvosi célból értékesíti az ásványékszereket, ilyen célú felhasználás csakis a vásárló saját felelősségére történhet, ezért áruházunk felelősséget nem vállal.

Kollekciónk folyamatosan változó és bővülő. Kínálatunkat úgy alakítjuk, hogy minőségben és árban mindenki megtalálja a számára megfelelő termékeket.

A termékek tárolásáról, tisztításáról a Használati útmutató menüpontban közlünk részletes leírást.

4. Regisztráció/Bejelentkezés

4.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2. A Felhasználó a www.thebrassyllama.com oldalon található „Regisztráció” menüpontra történő kattintással regisztrálhat. Amennyiben a “A regisztráció nélkül vásárolok” lehetőséget választja, úgy jelszó megadása nélkül, csupán a számlázási és szállítási adatok, valamint az emailes és telefonos elérhetőségek megadását követően kezdheti meg a vásárlást.

4.3. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.4. A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait a későbbiekben módosíthatja, a bejelentkezést követően a „A fiókom” linkre történő kattintással. A Vállalkozást az adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli.

4.5. A Vállalkozást nem terheli felelősség a Felhasználó által a regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémákért, hibákért.

4.6. A Vállalkozás nem tartozik felelősséggel azért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az a Vállalkozásnak nem felróható okból harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik.

5. Vásárlás menete

5.1. Értékesített termékek, eladási árak

5.1.1. A Webáruházban szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Felhasználó a konkrét árucikk információs oldalán ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Vállalkozás nem tartozik felelősséggel. Az árucikkek információs oldalán feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

5.1.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett alanyi áfamentes, bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit, ugyanakkor magukban foglalják a csomagolás költségeit.

5.1.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.1.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére az áru mellett hibás ár kerül feltüntetésre a Vállalkozás nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben Vállalkozás haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót a tévedésről és a termék helyes áráról, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

5.2. Megrendelés

5.2.1. A Felhasználó a Webáruházban megrendelést a megvásárolni kívánt termék(ek) virtuális kosarában történő elhelyezésével tud leadni. A Kosár menüpont alatt a Felhasználó kiválaszthatja a termék szállítási és fizetési feltételeit, illetve ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját. A vásárló megrendelését ezt követően a „Megrendelem” gombra kattintással adja le. A „Megrendelem” gomb lenyomását megelőzően a Vásárló a „Vissza” gomb használatával módosíthatja a kiválasztott szállítási és fizetési feltételeket.

5.2.2. A megrendelni kívánt áru(k)nak a Felhasználó egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek.

5.2.3. Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Felhasználó megrendelését az Webáruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. A megrendelést követően a Felhasználó egy számítógépes rendszer által automatikusan generált és kiküldött levelet kap a regisztráció során megadott e-mail címre, a megrendelt tételek feltüntetésével. Az automatikus visszaigazoló e-mail üzenet csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti a megrendelés megerősítését. Az automatikus visszaigazoló levél nem jelenti azt, hogy a megrendelt termék készleten van.

5.2.4. A Vállalkozás a megrendelés beérkezését követően legkésőbb – az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével – 48 órán belül emailes megkeresés útján megerősíti a megrendelést, és tájékoztatja a Felhasználó a termék szállításának vagy személyes átvételének várható időpontjáról.

5.2.5. Nem minősül a megrendelés  megerősítésének a Vállalkozás olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Felhasználót pl. ideiglenes készlethiányról értesíti.

5.3 Szerződés megkötése, létrejötte

5.3.1. Amennyiben a Felhasználóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló automatikus rendszerüzenetet küldte meg a szolgáltató, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek.

5.3.2. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás a Felhasználó megrendelését megerősítette.

5.3.4. A megkötött szerződés írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés az elállási határidő elteltét követően, elállás hiányában a rendszerből automatikusan törlésre kerül. A szerződést a Vállalkozás nem iktatja. A Vállalkozás szerződést kizárólag magyar nyelven köt.

5.4. Megrendelések feldolgozása és teljesítése

5.4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16:30 között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.4.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.4.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

5.5. Fizetés

5.5.1. A „Megrendelem” gombra történő kattintással a Felhasználó szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá – a megrendelés Vállalkozás általi megerősítését követően – fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.5.2. A Felhasználó fizetési kötelezettségének a következő módokon tehet eleget:

  • a) személyes átvétel során előre utalással,
  • b) a Vállalkozás által email útján közölt bankszámlaszámra történő előre átutalással,
  • e) Bankkártyás fizetéssel.

5.5.3. Az online bankkártyás fizetések a Global Payments rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Global Payments Europe s.r.o Magyarországi fióktelepe cégjegyzékszáma 01-17-000804, adószáma 24701736-2-43 , székhelye 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em. 415.

5.5.4. Egyedi megrendelés esetén előre fizetés után kezdjük meg a termékek elkészítését.

5.6. Szállítás

5.6.1. Személyes átvétel

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a megrendelt áru(ka)t személyesen átvegye, telefonon vagy emailben egyeztetett határidőn belül, a 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 3. szám alatt található Ficak Budapest Craft/Shop-ban.

5.6.2. Házhozszállítás, csomagautomata

A megrendelt áru(k) házhoz szállítására a Felek által előre egyeztetett határidőn belül, időpontban és helyszínen kerül sor.

A házhoz szállítás vagy csomagautomata használata díjköteles, amelyet a Felhasználó köteles megfizetni. Az aktuális szállítási díjakat a Vállalkozás a www.thebrassyllama.com weboldalon közzéteszi. A közzétett szállítási díjak – ide értve a vásárlási értékhez kötött ingyenes szállítás lehetőségét is – kizárólag Magyarország területén belül érvényesek.

6. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban ” Felhasználó “).

6.1. Elállási jog gyakorlásának határideje

6.1.1. A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:

– Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

– Több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,

– Több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától,

– Ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja, és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.2. Elállási jog gyakorlásának módja

6.2.1. A Felhasználó az elállási jogát az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Felhasználó az alábbi úton juttathatja el a Vállalkozás részére:

Postacím: Horváth Luca e.v, 2092 Budakeszi, Fő u. 40-42

Emailcím: info@thebrassyllama.com

Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási jog gyakorlását, ha a Felhasználó az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Vállalkozás részére elküldi.

6.2.2. A Felhasználó elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta.

6.2.3. Az elállási jog gyakorlása során a Felhasználó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Felhasználó részéről (Ptk. 1:5. §)

6.2.4. Csakis továbbértékesítésre alkalmas állapotú és csomagolású termékeket tudunk cserélni illetve visszavásárolni a 14 napos elállási jog érvényesítésének keretein belül!

6.3. A Felek kötelezettségei elállás esetén

6.3.1. A Vállalkozás kötelezettségei

A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

A Vállalkozás a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat.

A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6.3.2. A Vásárló kötelezettségei

A Felhasználó elállás esetén (amennyiben a felek erről írásban másképp nem rendelkeznek) köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Felhasználó a terméket utánvétes csomagként nem küldheti vissza. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A visszaküldés költségeit a Felhasználó köteles viselni. A Felhasználó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

7.Garancia

7.1. Ékszereinkre fél év garanciát vállalunk. A garancia érvényesítéséhez a hibás terméket kérjük személyesen vagy postázással juttassa vissza székhelyünkre (2092 Budakeszi, Fő u. 40-42). A garanciát csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul hozza/küldi vissza.

A garanciális igény nem érvényesíthető:

A nem rendeltetés szerű használatból eredő meghibásodásokra, illetve sérülésekre, a méretváltoztatásokra, a termék anyagából adódó egészségügyi hatásokra (pl:fémallergia), a különféle vegyszerek (kozmetikumok, parfümök, vegyszerek, stb…) által okozott károsodásokra, elszíneződésekre, a használatból eredő kopásra illetve korrodálódásra.

A javítás céljából visszajuttatott terméket megvizsgáljuk, és a javítását a lehető legrövidebb időn belül megkezdjük. Amennyiben a termék vizsgálatakor kiderül, hogy a hiba valamely olyan okból keletkezett, melyre a garanciális igény nem érvényesíthető (lásd fentebb), az esetleges javítási illetve szállítási költség a Felhasználót terheli. Ebben az esetben a javítás megkezdése előtt a Felhasználót a várható költségekről tájékoztatjuk. Amennyiben a Felhasználó ebben az esetben nem kéri a javítás elvégzését, a terméket visszajuttajuk a vásárlóhoz.

A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. A Felhasználó kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Vállalkozáshoz: Személyesen: Horváth Luca e.v., 2092 Budakeszi, Fő utca 40-42. 
Írásban: A Vállalkozás postacímére eljuttatott postai küldeménnyel.
 Telefonon: A 2. pontban rögzített telefonszámon. Emailben: Az info@thebrassyllama.com email címre megküldött elektronikus levélben. A panaszkezelés során a Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Fogyasztóvédelmi hatóság: A Felhasználó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Weboldal: www.bekeltet.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

9. Egyéb

Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozásnak. Amennyiben Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

10. Szerzői jogok

A www.thebrassyllama.com honlapon található képi és szöveges tartalom Horváth Luca e.v. (továbbiakban Szerző) szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll. A képek egy része Havas Eszter szellemi tulajdonát képezik.

Felhasználási feltételek

A szerző írásos engedélye nélkül a www.thebrassyllama.com honlapon található összes tartalom másolása és feldolgozása tilos!

A szerző írásos engedélyével változtatás nélkül kizárólag nyomtatott formában jeleníthetőek meg az oldalon található leírások a forrás egyértelmű feltüntetésével.

A szerző írásos engedélyével az oldalon található cikkekből, leírásokból készíthet átiratot, létrehozhat származékos művet. A létrehozott feldolgozások csak a szerző jóváhagyásával publikálhatók és terjeszthetők.

A feldolgozások terjesztése és bemutatása esetén meg kell nevezni és fel kell tüntetni az eredeti forrást: thebrassyllama.com. Online felhasználás esetén a forrásmegjelölésre helyezett működő és kattintható linkkel is szükséges kiegészíteni.

 

Budakeszi, 2021. 10. 14.